Nhà máy dệt nhuộm Bamboo Mỹ Phước

03/12/2021

 Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp và nước lò hơi 20 Tấn/giờ