Nhà máy thức ăn thủy sản Gò Đàng Bến Tre

03/12/2021

 Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp lò và dịch vụ kiểm soát cáu cặn, ăn mòn trong lò hơi 12 Tấn/giờ