Nhà máy thức ăn thủy sản Gò Đàng Vĩnh Long

03/12/2021

  Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp lò và dịch vụ kiểm soát cáu cặn, ăn mòn trong lò hơi 10 Tấn/giờ