Nhà máy thức ăn thủy sản Mê Kông

03/12/2021

  Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp và nước lò hơi 20 Tấn/giờ