Nhà máy Dệt May Thái Tuấn Q12

03/12/2021

  Cung cấp hệ thống tiền xử lý nước cấp và dịch vụ xử lý nước lò hơi 15 Tấn/giờ