Lễ ký kết Hiệp định du học sinh: Trường ĐH Nambu & Tập đoàn Thanh niên Việt Nam

24/10/2012