Bệnh Viện Quốc tế Đồng Nai

30/08/2010

 Hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết 500L/H, độ dẫn điện về = 0 millisienmens/cm, dùng cho chạy thận nhân tạo, máy xét nghiệm tại Bệnh Việt tiêu chuẩn Quốc tế Đồng Nai