Nhà máy chế biến Hải Sản Nghi Sơn Phan Thiết

30/08/2010

 Hệ thống xử lý nước phục vụ chế biết Hải sản xuất xuất khẩu sang Châu Âu, Nhật Bản tại Nhà máy chế biến Hải Sản Nghi Sơn Phan Thiết. Với yêu cầu khắt khe trong việc chế biến thủy hải sản xuất khẩu, nguồn nước phải đảm bảo không nhiễm hóa chất, vô trùng tuyệt đối. BIMICOM đã đảm bảo và cam kết dịch vụ lâu dài với Nhà máy.