SCCGĐV - Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM

30/08/2010

 BIMICOM đồng hành cùng Đài Tiếng nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh - VOH, Chương Trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt (SCCGĐV) tài trợ 40 Trạm xử lý nước nhiễm mặn, chống hạn tại tất cả các tỉnh Đồng Bằng Sông Cữu Long năm 2020