Trang trại Công Nghệ cao San Hà

30/08/2010

 Hệ thống lọc nước RO 400m3 ngày đêm cho trang trại chăn nuôi