Chính sách giao hàng vận chuyển

Công ty Năng Lượng Ánh Dương cung cấp hàng hóa trên khắp các tỉnh thành Việt Nam, vì thế để thuận tiện trong việc giao nhận hàng hóa, chúng tôi xin thông tin các hình thức vận chuyển như sau:
 
   1. Công ty giao hàng hàng trực tiếp:
     Trong các khu vực và điều kiện cho phép, Công ty Năng Lượng Ánh Dương sẽ giao hàng trực tiếp đến khác hàng. Phạm vi có thể đáp ứng: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai.
 
    2. Giao hàng qua các dịch vụ giao nhận trung gian: 
  Trường hợp giao hàng đi các tỉnh thành khác, việc giao hàng sẽ thông qua các dịch vụ giao nhận trung gian. Công ty Năng Lượng Ánh Dương sẽ chịu trách nhiệm thuê dịch vụ trung gian chuyển hàng đến khách hàng.
  •   Công ty sẽ chịu trách nhiệm về hàng hóa đến khi khách hàng nhận được hàng.
  •   Chi phí do Năng Lượng Ánh Dương hoặc Khách hàng trả theo thỏa thuận trong đơn đặt hàng.