Chính sách bảo mật thông tin

Nangluonganhduong.vn là website thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV TM DV Năng Lượng Ánh Dương, vì thế mọi thông tin về khách hàng đều do Công ty TNHH MTV TM DV Năng Lượng Ánh Dương quản lý. Công ty chúng tôi xin thông báo chính sách sử dụng và bảo mật thông tin khách hàng như sau:
 
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Công ty Năng Lượng Ánh Dương và Khách hàng liên hệ qua các hình thức:
 
+ Liên hệ trực tiếp
 
+ Liên hệ qua điện thoại
 
+ Liên hệ qua email
 
Mục đích thu thập thông tin: phục vụ kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng.
Pham vi thu thập thông tin: thu thập thông tin do khách hàng cung cấp như: họ tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email, tài khoản, mã số thuế…
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
 
Công ty Năng Lượng Ánh Dương sử dụng thông tin khách hàng để:
+ Triển khai các giao dịch kinh doanh: báo giá, đặt hàng, giao hàng, thanh toán…
Chăm sóc khách hàng: bảo hành, chiết khấu, quà tặng, các thông tin cần thiết… 
+ Marketing: giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới, các chương trình khuyến mãi… 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin khách hàng sẽ được Công ty Năng Lượng Ánh Dương lưu trữ suốt trong quá trình kinh doanh. Thông tin sẽ bị hủy khi khách hàng yêu cầu hoặc khi không còn phù hợp.
  
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
    Công ty TNHH MTV TM DV Năng Lượng Ánh Dương
    Địa chỉ: Tầng 1, số 34 Phan Văn Năm, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM
    Tel: 08.66.844.801
 
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 
Công ty Năng Lượng Ánh Dương thu thập thông tin khách hàng bằng hình thức thủ công, dữ liệu khách hàng không thể truy cập thông qua internet, vì thế khách hàng không thể tiếp cận và chỉnh sửa. Trường hợp khách hàng có yêu cầu điều chỉnh hoặc hủy bỏ, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết để thực hiện. 
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng  
 
Công ty Năng Lượng Ánh Dương cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho hoạt động kinh doanh của nội bộ công ty theo đúng các nôi dung đã thông báo bên trên, không cung cấp cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích gì (ngoại trừ các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu), nếu vi phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.